Vårtor – HPV – ett hudvirus

Vårtor är en ofarlig virusinfektion på huden som främst ger fula utväxter. Det som kallas vårtor är de synliga symtomen på virusinfektionen, och åkomman ger med få undantag inga andra hälsofarliga effekter. Även om vårtor är ofarliga är de tyvärr smittsamma vilket innebär at de kan sprida sig på den egna kroppen eller till andra. Vårtorna är dessutom sega, det kan ta ganska lång tid innan kroppen besegrar virusinfektionen och vårtorna försvinner. Vårtorna brukar inte göra ont eller ömma. Det finns undantag som när sitter där utsätts för tryck, trycker mot känsliga områden eller är väldigt stora. Större fotvårtor på hälen är ett exempel. Vuxna får vårtor mindre ofta än barn och ungdomar. Detta tros bero på immunförsvaret, eftersom de flesta vuxna har haft vårtor när de är yngre är kroppen bättre på att bekämpa HPV-infektionen som ger vårtorna.

Vårtbehandlingar – vad fungerar

Extra effektivt 
Vårtfri
 
Scholl freeze
Condyline mot kondylom 
Condyline
Om vårtmedlet
Innehåller: Myrsyra Frysmedel Podohyllotoxin
Receptfri: Ja Ja Nej
Så fungerar det:
Vårtor på fot: [rating=2] [rating=4] Nej
Vårtor på hand: [rating=4] [rating=4] Nej
Kondylom: Nej Nej Kliniskt bevisad
Barnlämplig: Ja Ja Nej
Verkan: [rating=3] [rating=3] *)
Behandling
Strykningar/dag: 1ggr/v. ca 1ggr/dag 3ggr/v.
Tidigast effekt: Efter 12v. Efter 1v. Efter 1v.
Webshop: Vårtfri Scholl freeze Condyline

Vad skiljer Vårtfri, Scholl freeze och Condyline:

Vårtfri
Vårtfri är ett starkt receptfritt alternativ för att behandla vårtor på händer och fötter. Huden tål upprepade behandlingar av myrsyra som Vårtfri innehåller och detta är en utmärkt hembehandling för dig som vill se resultat. Detta vårtmedel har blivit bra etablerat i Sverige på senare år och inte sälla rekommenderar just den allmäna sjukvården dig att pröva just Vårtfri.

Scholl freeze
Produkten fungerar på ett sätt som ofta används inom vården för att avlägsna allt från små till stora vårtor, nämligen genom att frysa ner och döda vävnaden i vårtan. Scholl freeze är utmärkt för många sorts vårtor, men är särskilt bra mot fotvårtor och större vårtor. Det är en intensivbehandling som ger resultat inom kort tid, men det kan krävas upprepade behandlingar / appliceringar för att rå på större vårtor. Medlet ska appliceras 1-2 ggr/dag så länge det behövs.

Condyline
Condyline är en receptbelagd medicn baserat på substansen Podophyllotoxin som har i kliniska test visat sig särskilt verksamt mot könsvårtor/kondylom.läkemedel som Condyline kan man numera enkelt beställa via ett s.k online-läkarbesök. Detta är ganska praktiskt för den som inte har tid eller vill gå till läkaren med sina könsvårtor. Obehandlade könsvårtor kan vara ett hinder i sexlivet och orsaka potensproblem samt bristande sexlust varför behandlinng är att föredra trots att infektionen inte bedöms hälsofarlig.

Vårtor.com summerar:
Är du försiktig men vill skynda på läkningen av en vårtinfektion kan du börja med det milda medlet VårtFri som går att använda över hela kroppen utvärtes. Scholl freeze Frysbehandling är ett bra alternativ om du vill ha en intensivbehandling som ger snabbare resultat eller om du vill ta bort fotvårtor och större vårtor.Slutligen för dig med könsvårtor är Condyline ett självklart alternativ. P.S Ha tålamod när du behandlar vårtor, det kan ta lite tid ibland!

Vårtor smittar
Vårtor orsakas av ett virus som kallas HPV, vilket är en förkortning på humant papillomvirus. Viruset smittar via fysisk kontakt med infekterade områden. Detta innebär att man vårtor kan smitta andra samt sprida sig och orsaka fler utväxter på den egna kroppen. I normala smittas man av någon annan med vårtor men smittorisken anses vara låg. Immunförvaret har stort inflytande för smittorisken. Vissa individer har starkt skydd mot viruset och då nästan aldrig vårtor medan individer med sämre skydd blir lätt infekterade.

HPV-viruset finns i upp till ett hundratal varianter och varje sort är inriktad på att angripa olika delar av kroppen. I nästan alla fall, ca 99%, återfinns vårtorna på den kroppsdel den specifika varianten av viruset är specialiserat mot. Det är därför mycket ovanligt att man får exempelvis fotvårtor på händerna. Det kan hända undantag med det är sällsynt.

Utseende
Man kan få vårtor på många kroppsdelar men händer och fötter drabbas oftare än andra delar på kroppen. Utseendet skiljer sig lite mellan olika sorters vårtor.

Den vanligaste sorten kallas helt enkelt för den vanliga vårtan och men heter även Verrruca eller Verruca vulgaris. Utväxten är vanligen upphöjd och har en kupolliknande form. Ytan kan vara vitaktig och skrovlig eller ganska slät. Vanliga vårtor utvecklas vanligen på fingrar, tår och knän. Denna sorts vårtor är särskilt vanlig hos barn före puberteten.

VanligVårta

Fotvårtor eller plantarvårtor hittas oftast på undersidan av foten. De är oftast platta. Vårtan kan ha en vitaktig eller gulaktig förhårdnad och kan se lite vulkanliknande ut med en öppning i mitten. Den kraterliknande öppningen kan man ofta se små svarta prickar. En fotvårta känns ofta som liten kula eller upphöjning i foten. Fotvårtor är särskilt vanliga hos tonåringar och är ofta mer svårbehandlad jämfört med andra sorters vårtor.

Plantarvårta

Könsvårtor (Kondylom) är en orsakas av en HPV-sort som uppskattas ha hög smittorisk. Vårtorna är oftast små och kan liknas vid knottror. Utslagen kan vara vitaktiga eller hudfärgade. Man kan få ett fåtal men vårtorna kan även växa i kluster där med många utväxter nära varandra. Könsvårtor sitter i underlivet samt på eller runt könsorgan.

Könsvårta2

Platta eller plana vårtor och ser ofta ut som en liten kula, storleken är oftast som en ärta eller mindre. De förekommer oftast på händer men kan även förekomma på ansiktet, benen eller andra delar av kroppen. Plana vårtor är oftast hudfärgade och förekommer ofta i stora antal.

PlattaVårtor2

Trådformiga vårtor är platta och sticker ofta ut som en stjälk från den omgivande huden. Denna sorts vårta utvecklas främst i ansiktet.
Periungual vårtor är en sorts vårtor som finns runt eller under naglar.

NagelVårtor2

Behandling
Vårtor förvinner av sig själv när kroppen besegrar vårtviruset. Denna process kan ta allt mellan 5 månader till ett par år. Immunförsvaret lär sig att känna igen och eliminera viruset, och när kroppen lärt sig att hantera det försvinner även stora vårtor på några veckor eller månader. Det tydligaste tecknet på att kroppen läker ut virusinfektionen är att vårtorna börjar krympa. Varför det kan ta olika lång tid för att bli av med vårtor mellan olika individer eller om det är samma person fast vid skilda tidpunkter är svår att svara på. Din kropp kan helt enkelt vara olika bra på att bekämpa vårtinfektionen, och andra individers kroppar kan vara sämre eller bättre på att besegra infektionerna.

Det finns bra behandlingar mot vårtor men resultaten kan vara varierande. Behandlingarna kräver ofta tålamod eftersom det kan ta lång tid. Vissa vårtor svarar bra på behandling medan effekten är dålig på andra vårtor, även om behandlingen utförs på samma person och samma sorts vårta. Behandlingen kräver ofta många upprepade insatser som kan pågå i veckor, månader eller i oturliga fall år innan den lyckas. Man kan ta bort vårtor med receptfria behandlingar som vårtmedel eller kliniska behandlingar som utförs av hudläkare. Vårtmedel är billigare än kliniska behandlingar och är enkla att sköta själv. Vårtmedel finns som salvor, plåster, gel eller spray och är vanligen baserad på salicylsyra eller frysmedel.

Vårtmedel med salicylsyra appliceras på vårtan och finns som droppar, gel eller plåster. Behandlingen är avsedd att fungera mot alla typer av vårtor från små till stora. Salicylsyra löser upp keratin och döda hudceller som omger vårtan, och kan sägas fräta bort vårtstrukturen.

Receptfria frysmedel brukar baseras på aerosoler och används som spray. Man applicerar sprayen på vårtan och den kyls ner till -57 grader. Kylan förstör vårtans vävnad och den döda vävnaden faller sedan av.

Kliniska behandlingar
Man kan ta bort vårtor med kirurgiska ingrepp. Man använder vanligen kryptokirurgi, electrodesiccation, laserkirurgi eller cauterisering.

Kryptokirurgi kan beskrivas som att man fryser ner vårtan för att förstöra dess vävnad. Man använder ofta flytande kväve som kyler ner vårtan till -196 grader. Det kan behövas upp till tre sessioner för helt ta bort en vårta.

Electrodesiccation verkar genom att förstöra vårtans vävnad med elektrisk ström. Behandlingen är effektiv men kan ge ärrbildning.
Laserkirurgi ses vanligen som den sista utvägen eftersom behandlingen är dyr och smärtsam. Laser kan dock vara nödvändig mot större vårtor som är särskilt svåra att behandla.

Cauterisering fungerar genom att bränna bort vårtan. Behandlingen utförs med bedövning. Cauterisering är en effektiv metod men det finns risk för ärrbildning.