Fotvårtor

På fötterna får man vanligen två sorters vårtor, den vanliga plantarvårtan och periungualvårtor. Plantarvårtan är den vanligaste varianten och sätter sig oftast på undersidan av foten som fotsulor, tår samt övriga trampdynor. Periungualvårtor infekterar området runt eller under tånaglarna. Likt andra sorters vårtor är det infektion av HPV-virus som ligger bakom besvären. Fötterna är dessutom en kroppsdel som drabbas relativt ofta av vårtor. Vårtorna försvinner av sig själv men båda HPV-infektionerna som drabbar fötterna är robusta och infektionerna kan vara mycket långlivade, vilket betyder att vårtorna finns ofta kvar en längre tid. En läkningstid på flera år är inte helt ovanligt.

Behandling rekommenderas på grund av en kombination av lång utläkningstid, lindring av symtom som kan visa sig besvärliga samt minska risken att smitta andra. Receptfria vårtmedel som exempelvis Scholl freeze som är snabbverkande och milt mot huden är en bra första åtgärd. Det finns även andra vårtmedel som innehåller salicylsyra, myrsyra eller frysmedel att testa. Mer utförlig information om behandlingsalternativ, symtom och smitta hittar du längre ner på sidan.

Symtom
Plantarvårtor kan ge följande symtom:

  • Förtjocknad hud är ett typiskt symtom. Plantarvårtor har ofta ett lager av förhårdnad hud. Ibland kan det till och likna en vanlig valk på grund av den tjocka och tuffa vävnaden.
  • Vårtorna är oftast runda eller har en blomkålsliknande form. De är oftast platta men kan vara lätt upphöjda. Man kan även se en kraterliknande formation i mitten på vårtan.
  • Man kan ofta se små svarta prickar på yta. Prickarna kan finnas på hela vårtan men observeras främst i mitten. De svarta prickarna är ett enkelt sätt att skilja en plantarvårta från en valk. Prickarna består av torkat blod som finns i små blodkärl nära hudytan under vårtan.
  • Antalet vårtor kan öka och sprida sig över fortsulan vilket kan utvecklas till kluster som består av mängder av mindre vårtor. Vårtkluster är inte helt ovanligt och orsakar mer obehag och smärta.
  • Det kan kännas obehagligt eller smärtsamt att när du står eller går. Smärta och ömmande kan framkallas när vårtor utsätts för tryck, detta besvär är särskilt påtagligt om vårtan är stor eller sitter på ett ställe där den utsätts för tung vikt som hälen. Även tryck från sidan kan orsaka ömmande eller smärta.

Plantarvårtor kan variera ganska mycket i storlek, men de är ofta från ett par millimeter till ett par centimeter i diameter. Om du har otur kan de även växa sig större.

Plantarvårta

Exempel på hur en plantarvårta kan se ut

Periungual vårtor ger symtom som är lätta att observera. De förekommer runt eller under tånaglarna och ser ut som förtjockad eller förhårdnad hud med ett blomkålsliknande mönster. Periungual vårtor förekommer ofta i kluster med många vårtor som växer nära varandra. Förutom de synliga symtomen kan denna typ av vårtor orsaka obehag som smärta. Smärta eller ömmande är särskilt påtagligt om vårtorna växer under naglarna.

NagelVårtor2

Exempel på hur vårtor på naglarna kan se ut

Smitta
Fotvårtor är en smittsam hudinfektion och smitta sker via kontakt med HPV-viruset. Förutom direkt kontakt med vårtor kan hudinfektionen spridas via golv eller kläder där viruset finns på ytan. Viruset är robust och kan klara sig länge utanför kroppen. Det kan sitta på golv och andra ytor där man går samt i sockar eller skor. Man smittas oftast när går på fuktiga ytor som duschrum, simhallar eller vid pooler. Det finns även en viss risk att smittas i omklädningsrum. Det är även ganska vanligt att smittas via andras strumpor eller skor.
Smittorisken vid exponering är dock inte särskilt hög men eftersom viruset kan leva ganska länge på ytor vilket leder till att man utsätts för det ofta. Då kommer då till slut mottagliga personer att smittas. Risken att smittas ökas på grund av omständigheter som underlättar för viruset att penetrera huden, exempelvis när fötterna är blöta samt om du har skrubb eller skärsår. Efter smitta kan det ta flera veckor eller månader för att vårtorna blir synliga.

Barn och ungdomar smittas oftare än vuxna. Vuxna drabbas mer sällan eftersom i takt med att åren går bygger immunförsvaret upp ett bättre skydd mot viruset. Vuxna får ibland fotvårtor men blir sällan smittade och infektionen blir oftast lindrigare.
Ett par försiktighetsåtgärder som minskar risken att smittas är att undvika att dela skor eller strumpor med andra samt använda badtofflor i omklädningsrum, badhus och duschrum. Tvätta även fötterna noga efter du har vistats i omklädningsrum, badhus och duschrum. Om du går mycket barfota utvecklar man även en tjockare och tuffare hud på fötterna vilket gör det svårare för viruset att tränga in.

Behandling
Vårtor på fötterna eller tånaglar är tyvärr ofta svåra att behandla. Både perinungal vårtor och plantarvårtor brukar svara dåligt på behandling.

Placeringen på fötter bidrar till att de är svårbehandlade. HPV-viruset trivs bra i varma och fuktiga miljöer. Svetten från fötterna i kombination med de ofta få lite luft när man går med skor och strumpor skapar en gynnsam miljö för vårtorna. Både plantarvårtor och perinungal vårtor orsakas av ett robust virus som kan tränga igenom den tjocka huden på fötterna. När du väl har blivit smittad sitter infektionen ganska stadigt. Detta innebär att det ofta krävs tålamod och upprepade behandlingar för att bli av med besvären. Försök att börja behandlingen med vårtmedel och om man inte får några resultat kan man gå vidare till andra behandlingsformer.

Man kan ta bort fotvårtor med receptfria vårtmedel, receptbelagda behandlingar samt i kirurgi. Vårtmedel kan antingen lösa upp vårtan med salicylsyra eller döda vävnaden genom nerfrysning. Det finns även receptbelagda behandlingar som innehåller en högre koncentration av salicylsyra än receptfria vårtmedel. En daglig behandling med salicylsyra under 12 veckor brukar ge fullständig utläkningsgrad på 10-15%.

Cantharadin är en slags klinisk behandling för avlägsnande av vårtor. Läkare stryker på ett medel på vårtan som är tänkt att förstöra vävnaden. Efter 4-6 timmar skapas det en blåsa som sedan torkar. Den torkade blåsan kommer sedan till slut att ramla av eller tas bort och med den ska vårtan försvinna. I vissa fall kan det behövas mer än en behandling. Behandlingen är effektiv men kan bilda smärtande sår efter avslutad behandling.

Personer med stora eller smärtande fotvårtor och vill bli av med problemet kan behöva avlägsna vårtorna kirurgiskt. I de flesta fall är kirurgi den sista åtgärden om inget annat hjälper.