HPV-virus (human papillom virus)

HPV är en förkortning på humant papillomvirus. Det sprider sig via kontakt och visar oftast synliga symtom i form av olika sorters vårtor. Det finns ett 100-tal varianter av viruset och varje variant är nästan alltid inriktad på att angripa specifika områden på kroppen. I stort sett hela kroppen kan få någon form av HPV-infektioner. En stor majoritet av alla HPV-virus är ofarliga och ger på sin höjd fula synliga symtom som vårtor.

Viruset är segt och långlivat. Många HPV-stammar kan överleva länge utanför kroppen på golv eller objekt det kommer i kontakt med som handdukar, underkläder, toalettsitsar, skor med mera. Detta innebär att viruset ofta överlever tillräckligt länge för att kunna sprida smittan vidare. Det är även ofta en utmaning att behandla vårtor, alla som försökt att behandla dem vet att vårtorna ger sig inte lätt utan det krävs tålamod och upprepade behandlingar för att bli av med dem. En liten tröst är dock att kroppen har god förmåga att bekämpa HPV-viruset och immunförsvaret brukar i stort sett alltid bekämpa infektionen även om det tar månader eller ibland år.

HPV kan orsaka cancer
Det finns så kallade stammar av HPV som räknas som hög risk att orsaka cancer. Det är främst varianterna HPV-16, HPV-18, HPV-31, HPV-33 samt HPV-45 som tros ligga bakom över 90% av alla fall av livmodercancer hos kvinnor. Just HPV-16 och HPV-18 är står för en stor majoritet av fallen, de tros ligga bakom ca 70%. De två sistnämnda varianterna är inriktade på att infektera slidans slemhinnor och visar i normala fall inga symtom som vårtor. Risken för cancer orsakas av cellförändringar som ofta sker i samband med infektion av någon av högriskstammarna. Om kroppen läker ut infektionen återgår cellerna i livmodern till det normala och cellförändringarna upphör. Om kroppen inte lyckas bekämpa infektionen kommer cellförändringarna fortsätta och detta kan leda till cancer. Det bästa sättet att upptäcka infektion av en högriskstam eller ogynnsamma cellförändringar är regelbundna cellprov hos gynekolog. Det finns effektiva behandlingar om cellförändringarna upptäcks i tid och det finns vaccin som ger väldigt bra skydd mot HPV-stammar med hög risk.

Vanliga HPV-sorter
Man kan även gruppera olika HPV-stammar i grupper som ger liknade sorters vårtor.

Den vanligaste vårtan verucca vulgaris(vanlig vårta)kan orsakas av HPV 1, 2, 4, 26, 27, 29, 41, 57. Man får dem oftast på fingrar och tår. Vanliga vårtor förekommer sällan i stora antal, man får vanligtvis mellan 5 och 10 stycken utspridda över fingrar eller tår.

Platta eller plana vårtor kan orsakas av HPV 3, 10, 27, 28, 41, 49 och sätter sig oftast på ovansidan av handen, armar, knän samt i ansiktet. De är små och förekommer ofta i stora antal eller växer tätt nära varandra.

Vårtor på könsorganen eller kondylom som det även kallas orsakas av HPV 6, 11, 30, 42-45, 51, 54. Kondylom räknas som en könssjukdom som ger vårtor på och kring könsorganen samt kan även ge vårtstrukturer i resten av underlivet. Vårtorna är små och kan förekomma i stora antal.

En grupp av virus som ger en typ av särskilt robusta fotvårtor eller plantarvårtor som de även kallas är HPV 1,2,4. Om man smittats med någon av de innan nämnda stammarna får ofta få men stora vårtor på trampdynor på fötterna. Man får ofta denna sorts vårtor på hälen och de är mycket seglivade och kan hålla sig kvar i flera år. En del som drabbas kan få problem med att gå eller stå eftersom vårtan och vävnaden runt omkring ömmar när den belastas.