Kondylom

Kondylom är annan benämning en HPV-infektion som ger vårtor på eller runt könsorgan samt underlivet. Andra alternativa namn är genitala vårtor, veneriska vårtor eller könsvårtor. Kondylom räknas som en könssjukdom men är ofarlig förutom att vårtorna är missprydande samt kan skava och ömma. Kondylom är en av världens vanligaste könssjukdomar. Genitala vårtor svarar i regel dåligt på receptfria vårtmedel men läkemedel mot kondylom (exempelvis Condyline) ger betydligt bättre resultat, de är säkra att använda och har kliniskt bevisat resultat med hög utläkningsgrad. Läkemedlen är även snabbverkande, under gynnsamma omständigheter kan utläkning ske på runt 20 dagar.

Kondylom orsakas likt andra vårtor av HPV-virus. Det finns ett hundratal varianter och ca 40 st kan angripa underlivet. Av de 40 st HPV-varianterna som kan infektera underlivet orsakas 90% av alla fall av kondylom av två ofarliga HPV-stammar, HPV-6 och HPV-11. Även HPV-sorter som HPV-42 till HPV-45, HPV-51 samt HPV-54 orsakar vårtor på eller kring könsorganen och kallas ofta för kondylom.

Smitta
Smitta sker främst via sexuell kontakt med någon som är smittad med kondylom. Viruset överförs främst via direkt hudkontakt. Kondylom anses vara mycket smittsamt, det uppskattas att det föreligger en 60-80% chans att smittas från en sexuell kontakt med en person smittad med kondylom. Smittorisken är väldigt individuell. Vissa har starkt motståndskraft mot HPV-viruset och löper lägre risk att drabbas. Personer med sämre immunförsvar eller motstånd löper stor risk att smittas. I samband med smitta tränger viruset in i huden, ofta via mikroskopiska sprickor i huden eller slemhinnorna.

Efter smittotillfället kan det ta lång tid innan symtom utvecklas. Det kan ta månader eller år innan de första vårtorna utvecklas. Många är dessutom helt symtomfria. Dvs att de inte utvecklar vårt strukturer i samband med infektionen. Det uppskattas att ca 50 % av alla smittade inte utvecklar vårtor när de smittas av kondylom. Symtomfria individer kan fortfarande smitta andra.

Utseende
Synliga symtom är små vårtor som vanligtvis är några millimeter i diameter. Vårtstrukturerna är vanligen runda eller flärpliknande. Färgen varierar mellan något mörka, rosa eller hudfärgade. De kan även bli något vitaktiga. Ytan på vårtorna kan vara mjuk och slät eller skrovlig. Hur många vårtor man får varierar ganska mycket. Man kan få en eller enstaka men det är inte ovanligt att man får ett stort antal vårtor. Utväxterna kan dessutom bilda kluster med många små vårtor nära varandra.

Könsvårtor3

Vårtorna, de synliga symtomen på kondylom,kan oftast lokaliseras på specifika områden på kroppen. Män kan få vårtstrukturer på eller kring könsorganet, kring urinröret, kring ollonkanten, pungen samt kring anus. Kvinnor kan få vårtor i slidmynningen, inre blygdläppar samt runt anus. Hos kvinnor kan vårtorna sprida sig inåt i slidan och orsaka besvär som blödningar, flytningar eller klåda.

Behandling
Kondylom läker vanligtvis av sig själv inom ett eller två år. HPV-infektionen kan dock vara seg och ta längre tid att läka. Vårtorna försvinner närt kroppen besegrar HPV-viruset, när detta sker försvinner vårtorna snabbt därefter. För att vara helt säker på att man är fri från kondylom bör man vara helt vårtfri i ca 12 månader eftersom infektionen kan dra sig tillbaka för att komma tillbaka ett par månader senare.

För att ta bort kondylom finns det ett par möjliga behandlingar.

  1. Receptfria vårtmedel tar bort vårtorna och har en behandlingstid som varierar mellan en till sex månader beroende på vilken produkt du använder. Behandlingens effektivitet varierar men kan ge goda resultat om du har tålamod och är envis.
  2. Receptbelagda läkemedel är mot kondylom är mer snabbverkande. Läketiden kan minskas till ungefär 20 dagar under gynnsamma omständigheter. Behandlingen är generellt effektiv och ger goda resultat.
  3. För riktigt besvärliga fall kan kirurgi vara nödvändigt. Om infektionen är allvarlig, inte läker av sig själv eller inte svarar på tidigare behandling används ofta kirurgi för att avlägsna vårtorna. I vanliga fall skär man eller bränner bort vårtstrukturerna. Ett annat alternativ är kryokirurgi .