Vårtmedel jämförelse

Receptfria läkemedel mot vårtor eller vårtmedel är oftast en effektiv och billig metod att bli av med missprydande vårtor. För de flesta sorters vårtor, även mer svårbehandlade sorter, som är det alltid värt att testa vårtmedel. Även om behandlingen kan kräva tålamod och upprepade kurer är vårtmedel ganska effektiva mot allt utom de svårbehandlade sorterna periungualvårtor och mosaikvårtor. En vanlig uppskattning är att om man följer behandlingsplanen konsekvent kan man ofta räkna med att ca 70-75% av alla vårtor försvinner med vanliga vårtmedel. Det finns många olika slags vårtmedel, de vanligaste är frysbehandlingar(aerosol) eller baserade på salicylsyra, men det finns även andra varianter som baserar sig på naturliga ingredienser eller myrsyra (exempelvis Vårtfri) som ger bra effekt samt är mildare mot huden.

Plantarvårtor är lite segare, och det krävs oftast fler behandlingar och framgångsgraden är lägre. Svåra plantarvårtor som spritt sig över foten(mosaikvårtor) samt periungualvårtor är svåra att behandla med vårtmedel, det är värt ett försök men ger tyvärr en låg utläkningsgrad.

Salicylsyra eller frysbehandling?
De flesta vårtmedel är tänkt att förstöra vårtans vävnad på ett eller annat sätt, och de populäraste alternativen är vårtmedel med salicylsyra eller frysbehandlingar. Det finns även andra alternativ som myrsyra som ska torka ut vårtstrukturens vävnad eller naturmedel som stärker immunförsvaret mot HPV-viruset.

Vårtmedel med salicylsyra appliceras på vårtstrukturen och löser upp vävnaden. När behandlingen är klar kan man säga att medlet frätt bort vårtan. Behandlingen säker och skonsam och är generellt sett mild mot huden. Behandlingen är avsedd att fungera mot vårtor i olika storlekar, oavsett om de är små eller stora. Vårtmedel med salicylsyra kan användas som salvor, droppar, gel samt plåster. Exakt hur medlet används eller appliceras skiljer sig mellan olika produkter, men oftast applicerar man medlet samt låter det verka och när verkningstiden är slut torkar man av det. Tänk på att vissa kan vara extra känsliga mot salicylsyra, så testa försiktigt först för att kolla att du inte får någon negativ reaktion på huden i samband med användning. Vissa kan även uppleva hudirritation i samband med användning av salicylsyra. För att undvika potentiella besvär och få bästa möjliga verkan bör du alltid följa anvisningarna på produkten noggrant.

Frysmedel är oftast baserade på aerosoler och sprayas på vårtor. Sprayen kyler ner vårtans vävnad till -57 grader och kylan vävnaden som skrapas bort eller ramlar av. Frysmedel är kan sägas vara en mildare variant av en klinisk behandlingsmetod som kallas för kryokirurgi där man kyler ner vårtan med exempelvis flytande kväve till -196 grader. Frysmedel anses vara aningen effektivare mot större eller mer svårbehandlade vårtor. Det är dock viktigare att använda frysmedel på rätt sätt, man bör vara lite försiktigare eftersom huden kan skadas av kylan. Med detta sagt är frysmedel säkra att använda och är ofta ganska snabbverkande.