Vårtor i underlivet

Vårtor på underlivet och på könsorgan kallas ofta för kondylom eller könsvårtor. De räknas som en könssjukdom eftersom nästan alltid sprids via sexuell kontakt och orsakas av HPV-virus precis som andra sorters vårtor. Kondylom räknas som en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige och världen, det uppskattas att mellan 69-85% av alla människor i reproduktiv ålder kommer att smittas någon gång i livet.

Översikt av behandlingar mot könsvårtor


Wartec™

Condiline™

Aldara™
Om Läkemedlet
receptbelagd:
Aktiv substans:
Luktfri:
Företag:
 
Ja 
Podophyllotoxin 
Ja 
Stiefel 
 
Ja 
Podophyllotoxin 
Ja 
Arden healthcare 
 
Ja 
Imiquimod 
Ja 
Meda 
Indikationer
Underlivsvårtor:
Kondylom:
Andra virushudinfektioner:
Verkar inom:
Formulering:
Applicering:
Förebyggande effekt:
Frisk från vårtor efter:
 
Ja
Ja
Nej
3-4 v.
Salva
2ggr/dag
Ja
ca 3 v.
 
Ja
Ja
Nej
ca 5-8 v.
Flytande
2ggr/dag
Ja
efter 3 v.
 
Ja
Ja
Ja
ca 8-16 v.
Kräm
3ggr/v.
Ja
efter ca 8 v.
Pris etc.
Pris från:
 
666 kr
 
630 kr
 
1540 kr
Länk till nätapotek: Wartec Condyline Aldara

Jämförelse av läkemedel mot kondylom och könsvårtor:
Wartec – Condiline – Aldara

Wartec
Wartec verkar med hjälp av substansen podofyllotoxin vilket är en stark anvirus substans som både hämmar och dödar aktiva vårtstrukturer. Wartec används enbart topikalt och är en slags vätska som appliceras direkt på vårtorna. Medicinen används direkt på huden men försiktighet ska iakttas vid närhet till slemhinnor. Användningen av Wartec är utbredd i världen och fungerar bra. Har man svårbotad kondylom kan det vara en idé att prova olika läkemedel efter avslutad behandling som gett dålig resultat. Lämpligt är då att byta till Aldara som innehåller en helt annan verksam substans.

Condiline
Liksom Wartec innehåller Condyline den verksamma starkt antivirala substansen podofyllotoxin. en substans som är starkt antviral och som angriper de virusinfekterade cellernas tillväxt. Condyline är en slag gel som stryks på vårtorna och man kan använda den i hela underlivet på män och kvinnor, utvärtes. Condyline är även lämplig på och runt anus där ofta könsvårtor uppenbarar sig vid en infektion.

Aldara
Aldara verksamma ämne mot hpv är Famciklovir. En antiviral substans som även använts mot könsherpes. Salvan appliceras direkt och stimulerar immunförsvaret att angripa viruset som orsakar vårtan. Kondylom är inte sällan svårbehandlat och det kan behövas skifa läkemedel om resultaten uteblir efter avslutad kur.

Summering:
Påbörja din kur med antingen Condyline eller Wartec. Om du inte får en märkbar effekt efter avslutad kur bör du kontakta din läkare och nu prova Aldara som är ett dyrare och nyare sätt att behandla kondylom. Ha tålamod och glöm inte att alla blir av med sin kondylom till slut, med eller utan behandling även om det kan ta tid!

Vad är skillnaden mot vanliga vårtor?
Genitala vårtor, könsvårtor samt kondylom är alla olika namn på samma sak, nämligen HPV-infektioner som angriper underlivet och könsorgan. Av det 100-talet varianter på HPV-viruset uppskattas ca 40 stycken kunna infektera underlivet och könsorgan. Varianterna kan se lite olika ut och vara mer eller mindre svåra att bota. Det uppskattas dock att det är runt 90% av alla fall av vårtor i underlivet orsakas av två varianter, nämligen HPV-11 och HPV-6.

Smitta och förebyggande åtgärder
Könsvårtor smittas genom direkt hudkontakt och då oftast i samband med sexuella aktiviteter med någon som har kondylom. De flesta som smittas är mellan 17-33 år gamla. Vid smitta penetrerar viruset huden och kommer ofta in via mikroskopiska sprickor i huden eller slemhinnor. Direkt efter smitta händer det oftast ingenting utan det kan ta tid innan symtom utvecklas. Det tar ofta månader eller år innan de första tecknen på infektion uppträder. Den långa inkubationstiden(tiden mellan smittotillfälle och symtom) kan göra det besvärligt att veta vem man blivit smittad av. Det finns en teoretisk risk att smittas av indirekt kontakt som via underkläder, badkläder, handdukar samt toalettsitsar men risken anses vara mycket låg.

Smittorisken för kondylom anses vara hög vid direkt kontakt, i vanliga fall uppskattas risken att smittas vara mellan 60-80%. HPV-virus som ger genitala vårtor är generellt sett lite mer potent än andra stammar av HPV. Det bör dock sägas att smittorisken är väldigt individuell. Immunförsvaret har stor betydelse för risken att drabbas. Detta märks genom att individer som har starkt immunförsvar eller bra motstånd mot HPV-viruset som ger kondylom löper mindre risk att smittas. När immunförsvaret är nedsatt eller om kroppen har sämre motståndskraft genitala vårtor ökar risken att smittas.

Många som smittas är symtomfria, dvs att det inte utvecklar några synliga symtom på infektionen. Det uppskattas ca 50% eller mer av alla smittade är symtomfria men kan samtidigt föra vidare smittan.

Det bästa skyddet mot att smittas är kondom som ger ett bra skydd men kan inte skydda helt mot kondylom. Detta beror på områden i underlivet som inte täcks kan inte skyddas av kondomen.

Symtom
När kondylom utvecklar symtom är de lätta att känna igen, man får vårtor i underlivet samt på eller kring könsorgan. Symtomen är likadana för kvinnor såväl som män. Det tar vanligtvis ett par veckor eller ett par månader från smittotillfället till de första små vårtorna utvecklas.

Vårtorna är oftast ganska små, storleken är sällan större än ett par millimeter, och är nästan alltid runda eller flärpliknande. De är oftast rosa eller hudfärgade men kan även bli vitaktiga. Ytan på vårtorna kan vara mjuk och slät eller grov och skrovlig.

Behandling
Virusinfektionen läker oftast av sig själv inom ett till två år men det kan även ta längre tid. Utläkning sker när immunförsvaret besegrar HPV-viruset och därefter försvinner vårtorna snabbt därefter. Utläkningstiden varierar mycket beroende på hur bra din kropp är på att besegra HPV-infektionen. Vårtor i underlivet kan även försvinna för att sedan komma tillbaka några månader senare. För att vara helt säker på att man är fri från kondylom bör man vara helt vårtfri i minst 12 månader.

Den långa läkningstiden, smittorisken samt potentiellt besvärliga symtom kan minskas med behandlingar. Man kan använda receptfria vårtmedel, receptbelagda läkemedel eller kirurgi för att bli av med besvären. Receptfria vårtmedel tar bort vårtorna och behandlingstiden varierar vanligtvis mellan 1 till 6 månader. Receptbelagda läkemedel är mer snabbverkande mot könsvårtor, de kan reducera läketiden till ca 20 dagar under gynnsamma omständigheter. Kirurgi används för särskilt besvärliga infektioner som inte försvinner av sig själv eller inte svarar på behandling. Kirurgiska behandlingar utförs hos urolog eller gynekolog och man skär, bränner eller fryser bort besvärliga vårtor.

Komplikationer
Genitala vårtor orsakas till 90% av två HPV-stammar som anses ge låg risk för hälsofarliga komplikationer.

Det finns dock HPV-stammar som kan infektera underlivet som bedöms som potentiellt farliga. HPV-16 och HPV-18 ger vanligen inga symtom som vårtor och anses ha hög risk att framkalla cancer. HPV-virus anses stå för över 90% av alla fall av livmoderhalsacancer, och högriskstammarna är HPV-16, HPV-18, HPV-31 samt HPV-45. Enbart HPV-16 och HPV-18 beräknas att stå bakom upp till 70% av alla fall av livmoderhalscancer . Om kroppen smittas av någon av högriskstammarna kan del leda till cellförändringar. Om kroppen lyckas bekämpa infektionen återgår cellerna i livmodern till det normala, men när kroppen inte läker ut infektionen fortsätter cellförändringarna och kan leda till cancer. Eftersom man sällan får symtom på infektionen är det bästa sättet att upptäcka dem regelbundna gynekologiska cellprovskontroller. Om ogynnsamma cellförändringar upptäcks kan det behandlas. Det finns även vaccin som ger ett extremt bra skydd mot infektion av HPV-16 och HPV-18.