Vårtor på händer

Man kan få olika sorters vårtor på händerna och fingrarna. Som alla andra vårtor orsakas de av en hudinfektion av HPV-virus. De typer av vårt strukturer som oftast utvecklas på händerna är den vanliga vårtan(verruca vulgaris), platta vårtor(verruca plana) samt perinungal vårtor. Verrucca vulgaris(Vanliga vårtor) är den vanligaste och skiljer sig från de andra sorterna i utseende vilket gör den lätt att känna igen. De andra sorterna, platta vårtor och perinungal vårtor, har ett utseende som skiljer sig mycket från varandra och är lätta att identifiera. Det är i regel inte särskilt svårt att behandla vanliga vårtor och platta vårtor, de svarar vanligtvis bra på behandling med vårtmedel som exempelvis vårtfri. Längre ner i texten finns det mer utförlig information om hur vårtorna kan se ut samt behandlingsmetoder.

Utseende
Den vanliga vårtan känner de flesta igen. De ser oftast ut som upphöjd utväxt som har en kupolliknande form. Ytan kan slät eller skrovlig samt färgen kan vara allt från vitaktig till hudfärgad. På händer får man oftast vanliga vårtor på ovansidan av fingrarna. Sorten är särskilt vanlig hos barn före puberteten, och mindre vanlig hos vuxna.

VanligVårta

Platta vårtor har ett utseende som påminner om små lätt upphöjda förhårdnader. Infektionen kan spridas genom direkt kontakt eller genom rakning av benen eller skägget. Vårtorna är ofta ganska små, vanligen mellan 2-5 millimeter i diameter. Man kan få ett enstaka eller ett fåtal eller i stora antal beroende på hur allvarlig infektionen är. I vanliga orsakar inte platta vårtor smärta eller ömmande.
Man brukar dela in infektionens allvarlighet i tre nivåer. En mild infektion ger en eller ett fåtal vårtor som inte ömmar eller gör ont. En måttlig infektion orsakar normalt mellan 10 och 100 små vårtor som inte orsakar smärta. En svår infektion sägs vara om det finns mer än 100 vårtor som ofta orsakar smärta eller ömmande. En svår infektion kan orsaka betydande obehag som försvårar det dagliga livet.

PlattaVårtor2

Periungual vårtor förekommer under eller runt naglarna. Vårtorna ser ofta ut som förhårdnad eller förtjockad hud i ett blomkålsliknande mönster. Denna sorts vårtor växer ofta i kluster med många vårtor nära varandra. Periungual vårtor kan även orsaka andra obehag som smärta eller värk. Obehagen är särskilt påtagliga om vårtorna växer under naglarna.

NagelVårtor2

Behandling
Vårtor försvinner av sig själv när kroppen läker ut HPV-infektionen. Det tar normalt mellan 6 månader till 2 år och läkningstiden är väldigt varierande. Det kan alltså i sällsynta fall ta kortare eller längre tid. Även om HPV-infektionen är till 99% helt ofarlig är symtomen fula. Det är dock ganska enkelt att reducera läkningstiden om du har vårtor på händerna med vårtmedel och andra behandlingsmetoder.

Vanliga vårtor och platta vårtor är ganska lätta att behandla med receptfria vårtmedel. Vårtmedel med salicylsyra eller frysbehandlingar fungerar bra. Behandlingstiden varierar men det kan röra sig om ett par veckor till 3-4 månader beroende på vilken produkt du använder. Mot platta vårtor kan även homeopatiska läkemedel med antibakteriell effekt ge viss verkan.

Man behöver sällan kontakta läkare eller använda kliniska behandlingar mot vanliga vårtor eller platta vårtor. Men om det skulle behövas finns det ett par effektiva metoder att använda. Diatermi förstör vårtorna med hjälp av elektricitet. Kryokirurgi dödar vårtor genom att frysa ner dem. Man kan även använda laser för att strypa vårtans blodtillförsel. Genom tillämpning av läkemedel som innehåller podofyllin, kantardin eller tretnoin är det möjligt att avlägsna vårtor.

Till skillnad från vanliga vårtor och platta vårtor är perinungal vårtor svårbehandlade och HPV-infektionen har oftast lång läketid. De svarar dåligt på receptfria vårtmedel. Om du får är perinungal vårtor är det värt ett försök att testa en eller två behandlingar med det starkaste receptfria vårtmedlet. Om du inte får några resultat bör kontakta läkare eller vårdcentral för vidare behandling.